Konkurrence

Vi opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder. Når vi håndhæver konkurrenceloven udgør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed, og det gælder også de analyser, som vi udarbejder i regi af Konkurrencerådet.

Få notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.

Beretning

Konkurrencerådet 2024

Konkurrencerådet redegør i sin beretning for sit syn på konkurrencesituationen i Danmark og udpeger områder, som rådet særligt vil have fokus på i den kommende tid. Det dækker blandt andet den finansielle sektor, digitalisering, konkurrencebegræsende regulering og den grønne omstilling.

Læs beretningen (pdf)
Konkurrence

Konkurrenceloven er relevant for alle virksomheder

Læs mere om hvad du eller din virksomhed kan gøre for at overholde konkurrencereglerne i praksis.

Læs mere om konkurrenceloven
Konkurrence

Karteller er ulovlige

Læs mere om karteller og hvordan involverede kan slippe for straf. Se også, hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om et kartel.

Læs mere om karteller

Ofte stillede spørgsmål

Ja. KFST er efter konkurrenceloven forpligtet til at offentliggøre et resumé af den sag, hvori en virksomhed for KFST, SØK eller en domstol har vedtaget en bøde.
Det er muligt at tilkendegive over for KFST, at man ikke ønsker at opretholde en ansøgning om straflempelse. Man skal dog som ansøger være opmærksom på, at KFST beholder de oplysninger og dokumenter mv., som ansøgeren én gang har afleveret.
Nej. En virksomhed, der har søgt om straflempelse, mister ikke muligheden, fordi en tidligere ansat modarbejder myndighedernes undersøgelser af et kartel. Virksomheden har jo ikke længere instruktionsbeføjelser over for den pågældende.
Nej. Straflempelse kan kun opnås for kartelaftaler, dvs. aftaler mellem konkurrenter, der begrænser konkurrencen.

Ja, det er muligt at opnå straflempelse, selvom man har været initiativtager til kartellet eller spillet en ledende rolle heri. Som ansøger skal man dog være opmærksom på, at der kan være forskellige regler om dette i andre EU-lande.

Hvis man har deltaget i et kartel, bør man altid overveje at søge om straflempelse. Hvis man som køber af en virksomhed kommer i besiddelse af materiale, der kunne tyde på, at den virksomhed, som man er ved at købe, har deltaget i kartelaktiviteter, kan det være en anledning til at søge om straflempelse. Det samme kan være tilfældet, hvis man som ny direktør, bestyrelsesmedlem eller medarbejder bliver opmærksom på aktiviteter i virksomheden, der tyder på deltagelse i et kartel.

Hvis KFST eller SØK er i gang med en kontrolundersøgelse eller ransagning i en virksomhed, kan det være relevant at søge om straflempelse – forudsat selvsagt, at virksomheden har deltaget i et kartel.

Hvis bestyrelsen for en virksomhed bliver gjort bekendt med, at en tidligere direktør for virksomheden har deltaget i et kartel, vil det også være relevant at søge om straflempelse.

Nej. Det er muligt at opnå straflempelse for kartelaktiviteter, som eksisterede før reglerne trådte i kraft den 1. juli 2007. Det er også muligt at opnå straflempelse for kartelaktiviteter, som var ophørt før den 1. juli 2007, og ikke er forældet (5 års frist).