Udbudsregler

Vurdering af pålidelighed

Udbudsloven indeholder en række procesregler ved offentlige udbud, hvor en virksomhed vurderes at være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Få information og vejledning om reglerne om vurdering af pålidelighed.

Ofte stillede spørgsmål om vurdering af pålidelighed

En pålidelighedsvurdering er en vurdering af, om en virksomhed, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at dokumentere sin pålidelighed.

Hvis en virksomhed i tilstrækkelig grad kan dokumentere sin pålidelighed, kan ordregiver ikke udelukke virksomheden fra en igangværende udbudsprocedure eller bringe en igangværende kontrakt til ophør.

De nærmere bestemmelser om dokumentation af pålidelighed fremgår af udbudslovens § 138.

Se bestemmelserne for dokumentation og vurdering af pålidelighed (§138) 

Det følger af udbudsloven § 138, stk. 1, 2. pkt., at offentlige ordregivere er forpligtet til at indhente og afvente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt en virksomheds dokumentation for pålidelighed er tilstrækkelig i henhold til udbudslovens § 138, stk. 3.

Ordregivere er desuden forpligtet til at indhente oindsende den nødvendige dokumentation fra virksomheden, som skal lægges til grund for styrelsens vejledende udtalelse.

Nej, ordregiver er ikke forpligtet til at foretage en indledende undersøgelse af materialet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer ordregiver til at fremsende materialet, så snart den samlede dokumentation er modtaget fra virksomheden. Ordregiver kan gennemgå materialet sideløbende med, at det behandles hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, således at det ikke forlænger den samlede sagsbehandlingstid.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan man finde en vejledning, guides, skemaer og en samling af ofte stillede spørgsmål.

Vejledning og guides

Vejledningen giver en grundig indføring i vurdering af pålidelighed. De kortere guides giver et kort overblik over reglerne for, hvordan ordregivere skal indhente pålidelighedsvurderinger, og hvordan virksomheder kan dokumentere pålidelighed. 

Skemaer

Skemaerne kan anvendes af ordregivere, når de skal anmode om en vejledende udtalelse, og af virksomheder når de vil afgive dokumentation for pålidelighed.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål og svar om pålidelighedsvurderinger og vejledende udtalelser.

Få svar om vurdering af pålidelighed - gå til ofte stillede spørgsmål 

Enhed for pålidelighedsvurdering, som er knyttet til konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kan desuden kontaktes på ep@kfst.dk.  

Dokumentation og vurdering af pålidelighed

En ordregiver kan udelukke en virksomhed i en offentlig udbudsproces eller under en igangværende kontrakt, hvis ordregiver vurderer, at en virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Udbudslovens §1 38 giver i den situation virksomheder ret til at dokumentere pålidelighed i forsøget på at undgå udelukkelse.

I udbudsloven finder du reglerne for dokumentation og vurdering af pålidelighed gældende fra den 1. januar 2023.

Gå til udbudsloven (retsinformation.dk)

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.