Offentlig-privat samarbejde

Status for offentlig konkurrence

Publikationen Status for offentlig konkurrence giver et overblik over, om offentlige myndigheder henter de potentielle gevinster, der er i at skabe konkurrence om udbudsegnede opgaver. Gevinsterne kan være mere effektive løsninger, højere kvalitet samt innovation i det offentlige.

Sidst opdateret: 30. marts 2023