Konkurrence

Tech-virksomheder

Tech-virksomheder spiller en væsentlig rolle i dansk økonomi, da både virksomheder fra andre brancher og danske forbrugere er i daglig kontakt med dem. Derfor er det vigtigt, at markeder, hvor tech-virksomheder er til stede, er præget af effektiv konkurrence. Det kommer både forbrugerne og det øvrige danske erhvervsliv til gode.

  • Platform to Business

    P2B-forordningen regulerer forholdet mellem digitale platforme og deres erhvervsbrugere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver som uafhængig konkurrencemyndighed P2B-forordningen.

    Platform to Business

  • Digital forbrugeradfærd

    Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen identificerer potentialer og udfordringer for forbrugere, som møder tech-virksomheder. Det indgår som en del af vidensgrundlaget for regeringens forbrugerpolitik og i varetagelsen af danske interesser i EU ved drøftelser af forbrugerpolitik på det digitale område.

    Digital forbrugeradfærd

Tech-virksomheder kan fx være de digitale platforme, som vi møder, når vi handler på nettet, herunder online markedspladser, søgemaskiner, sociale medier, sammenligningsplatforme eller booking- og bestillingsplatforme. Platformene øger produktudvalget, og gør det nemmere for forbrugerne at sammenligne produkter og priser. For virksomhederne giver platformene mulighed for at nå ud til helt nye kundegrupper.

Ofte følger der nye forretningsmodeller med de digitale platforme, og udviklingen går stærkt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder analyser og fremlægger anbefalinger til, hvordan de gode tiltag kan understøttes, og markedsfejl kan udryddes.

Som uafhængig konkurrencemyndighed håndhæver vi konkurrenceloven og griber ind, hvis en platform skulle misbruge sin dominerende stilling, eller hvis der er konkurrencebegrænsende aftaler mellem platformene eller deres brugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver som uafhængig konkurrencemyndighed desuden Platform-to-Business-forordningen (P2B-forordningen), som regulerer forholdet mellem digitale platforme og deres erhvervsbrugere.

 

 

Fortæl om dine oplevelser

Tech survey 2023

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med en stor undersøgelse af konkurrencen på tech-området. Vi hører gerne fra alle, der har kendskab til tech-virksomheder, kunstig intelligens og digitale platforme.

Deltag i tech survey
Digitale Platforme

Udgivelser

Her kan du finde de analyser, vejledninger, adfærdsundersøgelser og artikler i serien Velfungerende Markeder, som handler om eller på anden måde er forbundet med digitale platforme.
Gå til udgivelser
Digitale platforme

Afgørelser

Her kan du finde afgørelser på konkurrenceområdet, som involverer eller har relation til digitale platforme.

Gå til afgørelser