Konkurrence

Techvirksomheder

Techvirksomheder spiller en væsentlig rolle i dansk økonomi, da både virksomheder fra andre brancher og danske forbrugere er i daglig kontakt med dem. Derfor er det vigtigt, at markeder, hvor techvirksomheder er til stede, er præget af effektiv konkurrence. Det kommer både forbrugerne og det øvrige danske erhvervsliv til gode.

Forbrugerpolitik

Digital forbrugeradfærd

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen identificerer potentialer og udfordringer for forbrugere, som møder techvirksomheder. Det indgår i vidensgrundlaget for regeringens forbrugerpolitik og i varetagelsen af danske interesser i EU ved drøftelser af forbrugerpolitik på det digitale område.

Læs mere om digital forbrugeradfærd
Digitale Platforme

P2B - Platform to Business

P2B-forordningen regulerer forholdet mellem digitale platforme og deres erhvervsbrugere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver som uafhængig konkurrencemyndighed P2B-forordningen.

Læs mere om P2B-forordningen
Digitale Platforme

Udgivelser

Her kan du finde de analyser, vejledninger, adfærdsundersøgelser og artikler i serien Velfungerende Markeder, som handler om eller på anden måde er forbundet med digitale platforme.
Gå til udgivelser

Afgørelser

Her kan du finde afgørelser på konkurrenceområdet, som involverer eller har relation til techvirksomheder.

Se afgørelser på techområdet