Betalingsmarkedet

Afgift for tilsyn efter lov om betalinger

Finansielle virksomheder betaler en afgift til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter § 148 i lovbekendtgørelse nr. 2710 af 7. december 2021, når de er under tilsyn af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Forbrugerombudsmanden efter lov om betalinger.