Betalingsmarkedet

Afgørelser på betalingsmarkedet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver en række bestemmelser på betalingsområdet. Her kan du også finde afgørelser, kendelser og domme, som vedrører vores tilsyn med betalingsområdet.

 • Råds- og styrelsesafgørelser

  Afgørelser truffet af Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter betalingsloven.

  se råds- og styrelsesafgørelser

 • Kendelser fra Konkurrenceankenævnet

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samt Konkurrencerådets afgørelser på betalingsområdet kan efterprøves ved Konkurrenceankenævnet.

  se Kendelser fra Konkurrenceankenævnet

 • Domsafgørelser

  Afgørelser på betalingsområdet føres i første instans ved Sø- og Handelsretten og kan herefter ankes til højere instans.

  Se Civilretlige domme

 • Indskærpelser

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan indskærpe reglerne over for virksomheder og organisationer.

  Se Indskærpelser