Konkurrence

Liste over fusionssager

Se listen over fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed har afsluttet eller fortsat behandler i indeværende år. Du kan også finde link til vejledning om fusionskontrol og tidligere års lister over fusionssager.

Liste over fusionssager 2024 - opdateres løbende

Dato for offentlig-gørelse Dato for fuldstæn-dighed * Fase 2 indledt** Anmeldel-sestype Virksomheder Branche (NACE)*** Dato for afgørelse
20-06-2024 - -

Forenklet


Norsk Gjenvinning Norge AS

P. Olesen og Sønner A/S

P. Olesen Materiel A/S

P. Olesen Ejendom A/S

3811 - Indsamling af ikke-farligt affald

3821 - Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

3832 - Genbrug af sorterede materialer

4311 - Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder

4672 - Engroshandel med metaller og metalmalme

-
13-06-2024 - -

Almindelig

Norlys Fibernet A/S

GEV Fibernet A/S

J.60.20 – TV-virksomhed

J.61 – Telekommunikation

J.61.10.00 – Fastnetbaseret telekommunikation

-
12-06-2024 - -

Forenklet

Sydbank A/S

Coop Bank A/S

651200 - Danmarks Statistik: Banker, sparekasser og andelskasser

K, særligt K64 - Europa Kommissionen: Financial service activities, except insurance and pension funding

-
07-06-2024 19-06-2024 -

Forenklet

Kirk Kapital Strategic Investments A/S

DOT A/S

C25.6.1 – Behandling og overfladebehandling af metaller

20-06-2024
03-06-2024 - -

Forenklet

PHM Danmark ApS

DEAS A/S

L.68.32.10 - Administration af fast ejendom på kontraktbasis

N.81.21.00 - Almindelig rengøring i bygninger

N.81.22.10 - Vinduespolering

N.81.22.90 - Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

N.81.29.00 - Andre rengøringsydelser

N.82.11.00 - Kombinerede administrationsydelser

-
17-05-2024 07-05-2024 -

Forenklet

Schlumberger Limited

Aker Carbon Capture Holding AS

72.19 - Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
82.99 - Anden forretningsservice
33.2 - Installation af industrimaskiner og -udstyr

30-05-2024
15-05-2024 27-05-2024 -

Forenklet

Nalka Invest AB

Kirk Kapital Strategic Investments A/S

Nemas HoldCo AS

Norstat Denmark A/S

M.73.2 - Market research and public opinion polling 29-05-2024
03-05-2024 08-05-2024 -

Forenklet

CapHold RPG ApS

Avenida Consult ApS

N.78.10.00 Arbejdsformidlingskontorer 16-05-2024
29-04-2024 16-05-2024 -

Forenklet

AKF Holding A/S

Sampension Livsforsikring A/S

Pensionskassen Arkitekter & Designere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører

L68.2 - Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom 22-05-2024
12-04-2024 12-06-2024 -

Almindelig

OK a.m.b.a

Coop Danmark A/S

G46.7.1 - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
G.47.30 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores
G.47.11 - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
G.46.39 - Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco

-
11-03-2024 20-03-2024 -

Forenklet

Erhvervsinvest Management A/S

Bisca A/S

107200 - Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

107110 - Industriel fremstilling af brød: kager mv.

22-03-2024
01-03-2024 29-02-2024 -

Forenklet

Semler Gruppen A/S

H.P. Entreprenørmaskiner A/S

46.63.00 - Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

14-03-2024
08-02-2024 06-02-2024 -

Forenklet

Mentha Fund VII Denmark HoldCo K/S

Holmris B8 A/S

C.31.01 - Fremstilling af kontor- og butiksmøbler


G.46.47 - Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsudstyr


G.47.99 - Anden detailhandel uden for butikker, stadepladser og markeder


M.70.2.2 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om virksomhedsledelse

27-02-2024
02-02-2024 17-04-2024 -

Forenklet

I/S Vestforbrænding

Farum Fjernvarme A.M.B.A.

D.35.3 - Varmeforsyning

24-04-2024
02-02-2024 19-02-2024 -

Forenklet

HL Display AB

PR TRADING-FLEKOTA A/S

C.22.2 - Manufacture of plastic products

C.31.0.1 - Manufacture of office and shop furniture

19-02-2024
01-02-2024 08-02-2024 -

Forenklet

United Petfood Producers N.V

Vital Petfood Group A/S

46.39 - Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco

46.7 - Other specialised wholesale

46.90 - Non-specialised wholesale trade

10.92 - Manufacture of prepared pet foods

10.910 - Production of animal feeds

47.19 - Other retail sale in non-specialised stores

23-02-2024
26-01-2024 09-02-2024 -

Forenklet

Sanistål A/S

Bacher Work Wear A/S

G.46.4.2 - Wholesale of clothing and footwear

G.47.72 - Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores

G.47.71 - Retail sale of clothing in specialised stores

04-03-2024
26-01-2024 01-02-2024 -

Forenklet

Wilhelmsen Ship Management Holding AS

MPC Maritime Holding GmbH

ZEABORN Ship Management GmbH & Cie. KG.

H.52.29 - Other activities auxiliary to transportation

07-02-2024
23-01-2024 05-02-2024 -

Forenklet

Unit IT Holding A/S

ApS KBUS 18 nr. 623

62.02 - (Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi)

06-02-2024
19-01-2024 19-01-2024 -

Forenklet

Saudi Aramcos

Gas & Oil Pakistan

G46.7.1 - Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products

31-01-2024
17-01-2024 06-02-2024 -

Forenklet

NTG Nordic Transport Group A/S

RTC Transport A/S

634020 - Speditørvirksomhed

07-02-2024
10-01-2024 16-01-2024 -

Forenklet

Blue Equity III K/S

Klima-Energi A/S

M 5 Holding A/S

G. 46.73.10 - Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

19-01-2024
10-01-2024 25-01-2024 -

Almindelig

NRGi Elhandel A/S

Scanenergi A/S

D.35.13 - Distribution af elektricitet

D.35.14 - Handel med elektricitet

M.71.12 - Ingeniøraktivitet og relateret teknisk rådgivning (energirådgivning)

M.71.20 - Tekniske tests og analyse (energirådgivning)

J.62.01 - Computerprogrammering

22-02-2024
08-01-2024 02-02-2024 -

Forenklet

Whiteaway A/S

Bolind A/S

G46.4.3 - Engrossalg af elektriske husholdningsapparater

G46.4.9 - Engrossalg af andre husholdningsprodukter

G47.9.1 - Detailsalg via postordre eller via internettet

05-02-2024
04-01-2024 04-01-2024 -

Forenklet

Capidea Kapital IV K/S

Digital Group Holding ApS

G.46 - Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

19-01-2024
13-12-2023 08-02-2024 -

Forenklet

Aeven A/S

Sentia Denmark Holding ApS

J.62 - Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter

J.62.09 - Anden it-servicevirksomhed

J.63.11 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

21-02-2024
12-12-2023 19-01-2024 -

Forenklet

Dansk Landbrugsrådgivning

Patriotisk Selskab f.m.b.a.

J.62.01 – Computer programming activities

J.62.02 – Computer consultancy activities

J.62.09 – Other information technology and computer service activities

M.74.90 – Other professional, scientific, and technical activities n.e.c.

22-01-2024
22-11-2023

13-12-2023

-

Almindelig

Dagrofa ApS

REMA 1000 Danmark A/S

47.11.20 Supermarkeder

47.11.30 - Discountforretninger

46.39.00 - Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

46.49.90 - Engroshandel med andre husholdningsartikler

12-01-2024
25-10-2023 13-11-2023 18-12-2023

Almindelig

Norlys a.m.b.a

Telia Company AB

J.59.13 - Motion picture, video and television programme distribution

J.61.10 - Wired telecommunications activities

J.61.20 - Wireless telecommunication activities

28-02-2024
24-10-2023 13-12-2023 22-01-2024

Almindelig

Kingspan Insulation ApS

TreeTops Holding ApS

C16.2.9 - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

C23.6.1 - Manufacture of concrete products for construction purposes

C23.6.9 - Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement

C32.9 - Manufacturing n.e.c.

C32.9.9 - Other manufacturing n.e.c.

G46.7.3 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

24-04-2024

* Dato for fuldstændighed: Når den er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.

** Dato hvor fase 2 i fusionsbehandlingen er startet, fordi der er behov for en særskilt undersøgelse.

*** Branche (NACE): Som opgjort i anmeldelsen.

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst 2 af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.

  • De fusionerende virksomheder er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.