Konkurrence

P2B - Platform to Business

P2B-forordningen regulerer forholdet mellem digitale platforme og deres erhvervsbrugere. I Danmark håndhæver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed P2B-forordningen.

Kontakt os angående P2B-reglerne

Hvis du vil høre mere om P2B-reglerne eller klage over en overtrædelse af P2B-reglerne, er du velkommen til at kontakte os.

Klag over potentiel overtrædelse af P2B-forordningen (virk.dk)

Kontakt en medarbejder i Center for Tech (digitale platforme)

Ofte stillede spørgsmål

Handel via digitale platforme vinder frem i hele verden og skaber nye muligheder for både erhvervsdrivende og forbrugere.

Det er derfor vigtigt, at der findes ordentlige rammevilkår for de virksomheder, der benytter platforme til at udbyde deres produkter og ydelser til forbrugerne.

En analyse foretaget af Incentive for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser bl.a., at

 • Næsten halvdelen af erhvervsbrugerne oplever problemer med digitale platforme.
 • Hver fjerde danske virksomhed, der anvender digitale platforme, har oplevet, at den digitale platform har ændret handelsbetingelserne uden varsel og begrundelse.
 • Op mod en tredjedel af virksomhederne oplever, at platformens datapolitik er uklar.
 • 57% af danske virksomheder, der anvender digitale platforme, oplever uklarhed om, hvordan platformene rangerer ydelserne.

Virksomheder, der sælger deres ydelser på digitale platforme, står ifølge Europa-Kommissionen for 22% af værdien af al onlinehandel i EU.

P2B-forordningen regulerer forholdet mellem virksomheder i EU og digitale platforme, uanset hvor i verden de er etableret, når virksomheden via platformen kan udbyde sine varer og ydelser til forbrugere i EU.

Digitale platforme er i denne forbindelse udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner.

P2B forordningen regulerer forholdet mellem virksomheder i EU og digitale platforme, uanset hvor i verden de er etableret, når virksomheden via platformen kan udbyde sine varer og ydelser til forbrugere i EU.

Digitale platforme er i denne forbindelse udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner.

Få overblik over P2B-forordningen

Læs P2B-forordningen (pdf)

Reglerne har til formål at skabe gode rammevilkår for virksomhederne i relation til de digitale platforme ved at styrke gennemsigtighed, forudsigelighed og tryghed. Reglerne fremmer holdbare forretningsforhold og forebygger uretfærdig adfærd, som kan skade virksomhederne og i sidste ende også forbrugerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan:

 • Behandle sager af egen drift eller på baggrund af en klage.
 • Indhente alle relevante oplysninger, herunder bl.a. algoritmer og andre elektroniske rangordningsmekanismer.
 • Foretage undersøgelser
 • Udstede tvangsbøder til platforme, hvis de:
  • Ikke efterkommer påbud
  • Ikke efterkommer tilsagn, der er gjort bindende
  • Undlader at give oplysninger.

Konkurrencerådet kan:

 • Udstede påbud til platforme om bl.a. at:
 • Ændre vilkår og betingelser
 • Sikre gennemsigtighed i rangordning
 • Begrunde begrænsninger over for virksomhed
 • Afslutte en sag med bindende tilsagn fra udbyderen af platformen.

En udbyder af en digital platform kan straffes med bøde, når den pågældende:

 • Ikke efterkommer et påbud
 • Undlader at efterkomme et tilsagn, som er gjort bindende
 • Undlader at meddele oplysninger i henhold til oplysningspligten.

Tech-virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder særligt for, at markeder med tech-virksomheder er velfungerende - både for forbrugerne og det øvrige danske erhvervsliv.

Læs mere om tech-virksomheder