Konkurrence

Om konkurrencesager

Vi opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Konkurrencemyndigheden i Danmark

  • Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, som udgiver analyser, vejledninger og træffer afgørelser i henhold til konkurrenceloven.
  • I større principielle sager er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelserne.
  • Det er også Konkurrencerådet, der beslutter, om en sag skal indbringes for domstolene med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en bøde for at have overtrådt konkurrencereglerne.
  • Den danske konkurrencemyndighed håndhæver også den EU-retlige konkurrencelovgivning i sager med samhandelspåvirkning. De EU-retlige regler kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside.