Udbud

Om Center for Offentlig Konkurrence

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Offentlig Konkurrence består af et lov-, rådgivnings- og analyseteam. Vi har ansvaret for en række opgaver i relation til at fremme konkurrence om offentlige opgaver og sikre et velfungerende samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

I samarbejde med Økonomistyrelsen yder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Offentlig Konkurrence rådgivning til ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner om indkøb, udbud og kontrakter. Det foregår konkret i Rådgivningsenheden, som tilbyder flere forskellige typer rådgivning.

Læs om Rådgivningsenheden (statensinkob.dk)

Kontakt Rådgivningsenheden

Er du ansat som indkøber eller udbudskonsulent i staten, er du velkommen til at ringe eller skrive til Rådgivningsenheden. 

Gå til kontaktinformationer

Center for Offentlig Konkurrence yder rådgivning om OPP, OPP-samarbejdets faser og de standardkontrakter der kan anvendes i forskellige OPP-projekttyper.

Læs mere om offentlige-private partnerskaber(OPP)

Kontakt 

Har du generelle spørgsmål om OPP eller konkrete spørgsmål til et OPP-projekt, er du velkommen til at skrive til Center for Offentlig Konkurrence. Alle henvendelser om OPP skal ske via OPPkontaktpunktet. 

Gå til kontaktinformationer

Center for Offentlig Konkurrence gennemgår og vurderer den dokumentation en udelukket virksomhed sender til ordregivere i ønsket om at dokumentere pålidelighed. På det grundlag udarbejdes vejledende udtalelser, ordregivere kan lægge til grund for deres vurderinger. Det foregår konkret i Enhed for pålidelighedsvurdering.

Læs mere om arbejdet i Enhed for pålidelighedsvurdering

Kontakt 

Har du spørgsmål vedrørende reglerne om dokumentation eller vurdering af pålidelighed, er du velkommen til at skrive til Enhed for pålidelighedsvurdering. 

Gå til kontaktinformationer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er national, kompetent myndighed, når det kommer til at håndhæve EU´s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter, der blev vedtaget den 8. april 2022 som konsekvens af Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

Læs mere om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rolle som kompetent myndighed

Kontakt

Vejledning og håndhævelse af EU´s sanktioner mod Rusland foregår i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Offentlig Konkurrence. Har du spørgsmål vedrørende EU´s sanktionsforordning, er du velkommen til at skrive til Center for Offentlig Konkurrence.

Gå til kontaktinformationer

Center for Offentlig Konkurrence sekretariatsbetjener Udbud.dk, som samler alle danske offentlige udbud omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og en anslået værdi på mindst 100.000 kr.

Gå til udbud.dk 

Kontakt

Har du spørgsmål til udbudsplatformen, anvendelsen af Udbud.dk eller finder du fejl på Udbud.dk, kan du kontakte Center for Offentlig Konkurrence på mail.

Skriv til os: Udbud.dk@kfst.dk

Center for Offentlig Konkurrence sekretariatsbetjener Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS). FOPS er nedsat for at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre samarbejde mellem det offentlige og private.

Læs mere om FOPS og FOPS arbejde 

Kontakt 

Har du spørgsmål til FOPS eller FOPS´ arbejde, er du velkommen til at skrive til Center for Offentlig Konkurrence.

Gå til kontaktinformationer

Center for Offentlig Konkurrence deltager i EU-samarbejdet både i Råds- og Kommissions regi, herunder forberedelsen af nye retsregler. 

Kontakt

Har du spørgsmål til Råds- og Kommissionsarbejdet, er du velkommen til at skrive til Center for Offentlig Konkurrence.

Skriv til os: ok@kfst.dk

Center for Offentlig Konkurrence samarbejder med centrale udbudsmyndigheder i de nordiske lande. Der afholdes årligt møder for at udveksle erfaringer og drøfte sager og emner af fælles interesse.

Kontakt

Har du spørgsmål til det nordiske samarbejde på udbudsområdet , er du velkommen til at skrive til Center for Offentlig Konkurrence.

Skriv til os: ok@kfst.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.