Vandtilsyn

Pris- og levetidskatalogerne

Pris- og levetidskatalogerne for vand- og spildevandsselskabers aktiver er et centralt redskab i den økonomiske regulering og bruges blandt andet til benchmarking og til at værdiansætte og bestemme den tekniske levetid af selskabernes aktiver

Værdiansættelse af anlægsaktiver

Genanskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det koster at udskifte et givet anlægsaktiv på et bestemt tidspunkt. Genanskaffelsesværdierne for hvert af et selskabs aktiver er i dag opgjort i 2009-priser.

Anskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det har kostet at købe et givet anlægsaktiv på anskaffelsestidspunktet. Anskaffelsesværdierne for hvert aktiv er beregnet ved at justere genanskaffelsesværdien med prisudviklingen fra genanskaffelsestidspunktet til anskaffelsestidspunktet.

Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv kaldes POLKA-værdien og er gennemsnittet af den samlede nedskrevne anskaffelsesværdi og den samlede nedskrevne genanskaffelsesværdi. POLKA-værdien er et udtryk for den samlede reguleringsmæssige værdi af et selskabs anlægsaktiv.