Forbrugerforhold

Digitale formidlingstjenester - DSA

For at sikre et trygt og pålideligt onlinemiljø har udbydere af digitale formidlingstjenester pligt til at efterleve en række regler. Reglerne følger af forordning om digitale tjenester, der på engelsk hedder 'Digital Services Act' (DSA).

 • For udbydere: Regler for formidlingstjenester

  Digitale formidlingstjenester skal overholde en række regler, som følger af DSA. Typen af formidlingstjeneste er afgørende for, hvilke regler din virksomhed skal følge.

  Læs om reglerne for formidlingstjenester

 • Pålidelig indberetter, forsker eller tvistbilægger

  Du eller din organisation kan søge om at få en særlig status som pålidelig indberetter, godkendt forsker eller tvistbilæggelsesorgan over for onlineplatforme.

  Læs om kriterierne og ansøg

 • Sådan klager du over en formidlingstjeneste

  Du kan klage over en formidlingstjeneste, hvis du mener, at den har overtrådt reglerne i DSA. Bliv klogere på, hvad du kan klage over og få overblik over processen.

  Klag over en formidlingstjeneste

 • For myndigheder: Påbud til formidlingstjenester

  DSA indeholder forpligtelser for myndigheder, der udsteder påbud til digitale formidlingstjenester om ulovligt indhold og udlevering af brugeroplysninger.

  Læs om myndigheders pligter

 • Tilsyn med formidlingstjenester

  DSA-tilsynet fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester overholder reglerne i DSA.

  Læs om tilsynet med formidligstjenester

Kontakt DSA-tilsynet

Det danske DSA-tilsyn fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, der har hovedforretningssted i Danmark, overholder DSA.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som DSA-tilsyn i Danmark. Du kan kontakte os, hvis du fx har spørgsmål om DSA eller om tilsynets arbejde.

 

Skriv til DSA-tilsynet

Lovgrundlag

Forordninger er bindende og indfører rettigheder og pligter på lige fod med dansk lovgivning. DSA har derfor direkte virkning i EU’s medlemslande.

 

Læs forordning om digitale tjenester (DSA)

 

En dansk lov supplerer DSA ved at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at føre tilsyn med og håndhæve forordningen i Danmark. 

 

Læs lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester