Digitale formidlingstjenester - DSA

Tilsyn med formidlingstjenester

DSA-tilsynet fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester overholder reglerne i DSA.

  • DSA-tilsynets opgaver og beføjelser

    Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager opgaven som DSA-tilsyn i Danmark. Få overblik over, hvad DSA-tilsynet kan gøre, hvis en virksomhed overtræder reglerne eller formodes at gøre det.

    Læs om DSA-tilsynet

  • Samarbejde i EU med koordinatorer for digitale tjenester

    Som koordinator for digitale tjenester i Danmark samarbejder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med koordinatorer i de andre EU-medlemslande og med Europa-Kommissionen.

    Læs om samarbejdet i EU

Kontakt DSA-tilsynet

Det danske DSA-tilsyn fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, der har hovedforretningssted i Danmark, overholder DSA.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som DSA-tilsyn i Danmark. Du kan kontakte os, hvis du fx har spørgsmål om DSA eller om tilsynets arbejde.

 

Skriv til DSA-tilsynet

Lovgrundlag

Forordninger er bindende og indfører rettigheder og pligter på lige fod med dansk lovgivning. DSA har derfor direkte virkning i EU’s medlemslande.

 

Læs forordning om digitale tjenester (DSA)

 

En dansk lov supplerer DSA ved at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at føre tilsyn med og håndhæve forordningen i Danmark. 

 

Læs lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester