Konkurrence

Vejledninger på konkurrenceområdet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder om konkurrencereglerne som uafhængig konkurrencemyndighed. Her finder du vejledninger om konkurrenceloven, fusionskontrol, karteller, processer samt anmeldelsesskemaer. Vejledningerne er godkendt af det uafhængige Konkurrenceråd.