System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Extensions.PublishedContentExtensions.Value(IPublishedContent content, IPublishedValueFallback publishedValueFallback, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, Object defaultValue)
  at KFST.Umbraco.Components.Templates.TemplateTop.TemplateMapper.MapGuide(TemplateTopSpot model, Pages_structuredContent_guideItem document) in D:\a\1\s\src\KFST.Umbraco\Components\Templates\TemplateTop\TemplateMapper.cs:line 127
  at KFST.Umbraco.Components.Templates.TemplateTop.TemplateMapper.MapModel(IPublishedContent content, TemplateTopSpot model) in D:\a\1\s\src\KFST.Umbraco\Components\Templates\TemplateTop\TemplateMapper.cs:line 250
  at KFST.Umbraco.Components.Templates.TemplateTop.TemplateTopSpotDocTypeGridEditorViewComponent.Invoke(TemplateTopSpot model, String viewPath) in D:\a\1\s\src\KFST.Umbraco\Components\Templates\TemplateTop\TemplateTopSpotDocTypeGridEditorViewComponent.cs:line 21
  at lambda_method715(Closure , Object , Object[] )
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeSyncCore(ObjectMethodExecutor executor, Object component, ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCoreGeneratedDocument.App_Plugins_DocTypeGridEditor_Render_DocTypeGridEditor.ExecuteAsync()
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\Octopus\Applications\KFST.Production\kfst\1.0.11975-Production\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

Brancheforeninger varetager mange vigtige funktioner, som både er til gavn for virksomhederne og samfundet. God information fra brancheforeningerne kan skabe værdifulde vækstbetingelser for konkurrencen, som både er til fordel for virksomhederne, men også for forbrugerne.

Dog kan nogle former for information hæmme konkurrencen. Hvis en brancheforening udsender informationer om konkurrenceparametre, kan det medføre ensretning og koordinering af medlemmernes adfærd, som kan være til skade for konkurrencen og i sidste ende forbrugerne.

Denne vejledning giver et overordnet indblik i, hvordan brancheforeningerne kan dele information med deres medlemmer, uden at de overtræder konkurrenceloven.