Digitale formidlingstjenester - DSA

For udbydere: Regler for formidlingstjenester

Digitale formidlingstjenester skal overholde en række regler, som følger af DSA. Typen af formidlingstjeneste er afgørende for, hvilke regler din virksomhed skal følge.

 • Forpligtelser for formidlingstjenester

  Digitale formidlingstjenester har forpligtelser, der bl.a. skal beskytte deres brugere mod ulovligt indhold og skjult reklame. Hvilke regler der gælder, afhænger af hvilken type formidlingstjeneste din virksomhed udbyder.

  Læs om forpligtelser for formidlingstjenester

 • Guide: Hvilken type tjeneste udbyder din virksomhed?

  Ved at besvare maks. 6 spørgsmål kan du få hjælp til at finde ud af, om din digitale formidlingstjeneste er omfattet af DSA. Guiden kan hjælpe dig på vej, men det er din virksomheds eget ansvar at finde ud af, om den er omfattet af reglerne.

  Tag guiden

 • Lovgrundlag for formidlingstjenester

  DSA pålægger digitale formidlingstjenester en række forpligtelser, der bl.a. skal beskytte deres brugeres rettigheder. Forordningen har direkte virkning i Danmark.

  Læs om lovgrundlaget

Kontakt DSA-tilsynet

Det danske DSA-tilsyn fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, der har hovedforretningssted i Danmark, overholder DSA.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som DSA-tilsyn i Danmark. Du kan kontakte os, hvis du fx har spørgsmål om DSA eller om tilsynets arbejde.

 

Skriv til DSA-tilsynet

Lovgrundlag

Forordninger er bindende og indfører rettigheder og pligter på lige fod med dansk lovgivning. DSA har derfor direkte virkning i EU’s medlemslande.

 

Læs forordning om digitale tjenester (DSA)

 

En dansk lov supplerer DSA ved at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at føre tilsyn med og håndhæve forordningen i Danmark. 

 

Læs lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester