Onlineplatforme

Pålidelig indberetter, forsker eller tvistbilægger

Du eller din organisation kan søge om at få en særlig status som pålidelig indberetter, godkendt forsker eller tvistbilæggelsesorgan over for onlineplatforme.

 • Pålidelig indberetter af ulovligt indhold

  Pålidelige indberettere ("trusted flaggers") er uafhængige eksperter, der spiller en vigtig rolle i at sikre, at onlineplatforme fjerner ulovligt indhold fra deres tjenester.

  Ansøg om at blive pålidelig indberetter

 • Forsker med adgang til data

  Forskere har mulighed for at få adgang til data fra meget store onlineplatforme og meget store onlinesøgemaskiner.

  Ansøg om at blive godkendt forsker

 • Udenretsligt tvistbilæggelsesorgan

  Udenretslige tvistbilæggelsesorganer er uafhængige tredjeparter, der kan mægle mellem en bruger og en udbyder af en onlineplatform.

  Ansøg om at blive tvistbilægger

Kontakt DSA-tilsynet

Det danske DSA-tilsyn fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, der har hovedforretningssted i Danmark, overholder DSA.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som DSA-tilsyn i Danmark. Du kan kontakte os, hvis du fx har spørgsmål om DSA eller om tilsynets arbejde.

 

Skriv til DSA-tilsynet

Lovgrundlag

Forordninger er bindende og indfører rettigheder og pligter på lige fod med dansk lovgivning. DSA har derfor direkte virkning i EU’s medlemslande.

 

Læs forordning om digitale tjenester (DSA)

 

En dansk lov supplerer DSA ved at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at føre tilsyn med og håndhæve forordningen i Danmark. 

 

Læs lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester