Forbrugerforhold

Survey-undersøgelse af sociale medier

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører, sammen med Børne- og Undervisningsministeriet, en undersøgelse af sociale medier, skærmtid og trivsel. Læs om formålet med undersøgelsen.

Om din deltagelse

Du kan kun deltage i undersøgelsen, hvis du modtager en invitation i din e-Boks. Du deltager ved at åbne linket til spørgeskemaet i invitationen. Hvis du har fået en invitation tilsendt af din forælder, deltager du ved at åbne linket i sms’en.

Du er blevet kontaktet på baggrund af et udtræk fra CPR-registeret, hvorfra der er blevet udvalgt en række helt tilfældige personer i målgruppen.

Det er helt frivilligt at deltage i undersøgelsen, men vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt har lyst til at være med. Hvis du ikke ønsker at deltage, behøver du ikke foretage dig mere, eller du kan klikke på linket til undersøgelsen og vælge ”nej” til deltagelse.

Om vores behandling af dine personoplysninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med undersøgelsen. Børne- og Undervisningsministeriet modtager blot de anonyme resultater af undersøgelsen og behandler dermed ikke dine personoplysninger. Analysefirmaet Kantar Public varetager den praktiske dataindsamling som databehandler på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) på:
• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
o E-mail: kfst@kfst.dk
o Telefon: 41 71 50 00
o Brev:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

• Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
o E-mail: dpo@em.dk
o Telefon: 33 92 33 50
o Brev:
Erhvervsministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 1. Du kan læse mere om retsgrundlaget på Datatilsynets hjemmeside.

 

Vi behandler CPR-numre for at kunne udsende spørgeskemaet samt hente en række almindelige personoplysninger, herunder:

• Navn
• Alder
• Køn
• Uddannelse
• Region
• Indkomst
• Skoletrivselsdata fra nationale trivselsmålinger
• Grundskolekarakterer

 

Når du besvarer undersøgelsen, behandler projektgruppen i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Kantar Public de personoplysninger, du giver i din besvarelse. På baggrund af svarene fra dig og andre deltagere danner projektgruppen anonyme resultater, hvorefter du ikke længere kan identificeres. Dine personoplysninger slettes senest ved udgangen af 2026.

 

De anonymiserede resultater af undersøgelsen bliver delt via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets sædvanlige kanaler, såsom hjemmesider, nyhedsbreve og artikler. De kan også blive delt i medierne.

 

Du har under visse omstændigheder ret til at anmode os om at slette dine personoplysninger. Du kan læse mere om retten til sletning i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af retten til sletning, skal du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at klage til Datatilsynet eller domstolene. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Hotline

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål i forhold til at få udfyldt spørgeskemaet, kan du kontakte projektets hotline, som betjenes af Kantar Public.

Mail: hotline@kantarpublic.dk
Telefon: 31 13 62 87 (mandag til fredag kl. 09.00-16.00).