Digitale formidlingstjenester - DSA

Sådan klager du over en formidlingstjeneste

Du kan klage over en digital formidlingstjeneste, hvis du mener, at den har overtrådt reglerne i DSA. Bliv klogere på, hvad du kan klage over og få overblik over processen.

 • Dine rettigheder over for formidlingstjenester

  På sociale medier og andre digitale formidlingstjenester har du en række rettigheder, hvis du eksempelvis får fjernet opslag, møder ulovligt indhold eller skjult reklame.

  Dine rettigheder over for formidlingstjenester

 • Klag over en formidlingstjeneste

  Hvis du oplever, at en digital formidlingstjeneste ikke overholder reglerne i DSA, kan du klage til DSA-tilsynet.

  Klag over en formidlingstjeneste

 • Når du har klaget over en formidlingstjeneste

  Hvad sker der, når du har indsendt en klage over en formidlingstjeneste? Få overblik over processen for behandling af klager og prioriteringen af hvilke klager, der fører til sager.

  Læs om, hvordan klager behandles

Kontakt DSA-tilsynet

Det danske DSA-tilsyn fører tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, der har hovedforretningssted i Danmark, overholder DSA.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som DSA-tilsyn i Danmark. Du kan kontakte os, hvis du fx har spørgsmål om DSA eller om tilsynets arbejde.

 

Skriv til DSA-tilsynet

Lovgrundlag

Forordninger er bindende og indfører rettigheder og pligter på lige fod med dansk lovgivning. DSA har derfor direkte virkning i EU’s medlemslande.

 

Læs forordning om digitale tjenester (DSA)

 

En dansk lov supplerer DSA ved at udpege Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at føre tilsyn med og håndhæve forordningen i Danmark. 

 

Læs lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester