Artikel

Prisalgoritmer og deres betydning for konkurrencen

Flere danske e-handelsvirksomheder anvender prisalgoritmer til at fastsætte prisen på deres produkter. Det ventes, at erhvervslivet i stigende grad vil benytte sig af prisalgoritmer i fremtiden.

Artiklen beskriver anvendelsen af prisalgoritmer i danske virksomheder.

Prisalgoritmer kan være et effektivt værktøj for virksomheder til at fastsætte priser, men algoritmerne giver også anledning til bekymringer om fx koordineret adfærd og prisaftaler, der kan svække konkurrencen og skade forbrugerne.

Artiklen er en del af bredere afdækning af den digitale økonomi, som er et prioriteret område i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analysearbejde.