Øvrige nyheder

Årsberetning for 2023

Forsyningssekretariatet har fastsat økonomiske rammer for 227 drikke- og spildevandsselskaber for 2024. De økonomiske rammer er samlet set 4,8 mia. kr. for drikkevandsselskaberne og 11,2 mia. kr. for spildevandsselskaberne.

Forsyningssekretariatet har fastsat økonomiske rammer for 227 drikke- og spildevandsselskaber for 2024. De økonomiske rammer er samlet set 4,8 mia. kr. for drikkevandsselskaberne og 11,2 mia. kr. for spildevandsselskaberne.

2023 bar præg af, at Forsyningssekretariatet har behandlet godt 120 ansøgninger om justering af de økonomiske rammer. Det skal ses i lyset af de stigende omkostninger til især el i 2022, hvilket også har påvirket vandselskabernes daglige drift. Fastsættelsen af de økonomiske rammer i 2023 var dermed ekstraordinært omfattende.


VandData kortvarigt utilgængeligt

Fra i morgen fredag den 31. maj kl. 13 til og med mandag den 3. juni bliver der foretaget nogle systemmæssige opdateringer, der påvirker VandData. Det vil derfor ikke være muligt at tilgå VandData i denne periode. Vi forventer, at VandData kan tilgås igen fra tirsdag den 4. juni 2024.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Vandsektortilsynet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.