Artikel

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager til en effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar i år, er der indført et såkaldt opdel eller forklar-princip, der forpligter ordregiver til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler. Desuden skal ordregiver forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt. Formålet er at sikre, at flere små og mellemstore virksomheder får mulighed for at byde ind med innovative løsninger. Det kan styrke konkurrencen om opgaverne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en evaluering af opdel eller forklar-princippet, som præsenteres i denne artikel. Evalueringen peger overordnet på, at andelen af EU-udbud, der opdeles i mindre delaftaler, ser ud til at være steget. Evalueringen peger dog også på, at mange af de offentlige ordregivere, som ikke har opdelt en kontrakt, heller ikke har forklaret hvorfor. Dermed er der en del ordregivere, som ikke efterlever opdel eller forklar-princippet.

Evalueringen baserer sig på 175 EU-udbud, som er gennemført efter opdel eller forklar-princippet trådte i kraft. 22 procent af udbuddene er opdelt i mindre kontrakter. 44 procent af de ikke-opdelte kontrakter havde ikke forklaret, hvorfor kontrakterne ikke var opdelt.