Artikel

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager til en effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.