Afgørelse

Nummer
MTF-18/00660

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Freja Transport & Logistics Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Transcargo A/S. International Transport & Spedition

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. januar 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Freja Transport & Logistics Holding A/S (”Freja”) og Transcargo A/S. International Transport & Spedition (”Transcargo”).

Ved transaktionen erhverver Freja samtlige aktier i Transcargo, og Freja opnår derved enekontrol over Transcargo og dennes helejede polske datterselskab Transcargo Sp. Z o o.