Afgørelse

Nummer
MTF-23/01453

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver vedrørende DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS og DXC Technology Sverige AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. marts 2023 en forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver og forpligtelser vedrørende DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS og DXC Technology Sverige AB.

Ved indgåelsen af en aktivoverdragelsesaftale vil Polaris Private Equity V (herefter ”Polaris”) efter transaktionens gennemførelse opnå kontrol med visse af aktiverne, identificeret som ”Eclipse”-rapporteringsenheden (herefter ”Target”), fra DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS, og DXC Technology Sverige AB (herefter ”DXC Technologies”).