Afgørelse

Nummer
21/05588

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Konkurrencebegrænsende vedtagelse i Ønskebørn-kæden - sagen er anket til Sø- og Handelsretten

Den frivillige butikskæde Ønskebørn har overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på baby- og børneprodukter blandt medlemmerne. Konkurrencerådet har afgjort sagen, som herefter fortsætter ved domstolene med henblik på, at Ønskebørn får en bøde.

Konkurrencerådet har afgjort, at Ønskebørn A/S har overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser, herunder markedsføring af priser for baby- og børneprodukter.

Koordineringen af priser er sket gennem udmeldinger fra kædekontoret til kædens medlemmer. I perioden fra 6. oktober 2016 til 21. november 2018 har koordineringen omfattet hvad Ønskebørn betegner som ”egne varer” og ”eksklusivitetsvarer”. Herudover har Ønskebørn to gange i foråret 2020 på tilsvarende vis koordineret priser på ”andre varer”.

Konkurrencerådet har afgjort, at udmeldingerne var udtryk for kædens holdning, og at de var egnede til at ensrette og koordinere medlemmernes adfærd.

Konkurrencerådet har desuden besluttet, at sagen skal indbringes for Sø- og Handelsretten med påstand om, at Ønskebørn skal pålægges en bøde.

Konkurrencen- og Forbrugerstyrelsen foretog i november 2020 en uanmeldt kontrolundersøgelse af Ønskebørn. Her kom styrelsen i besiddelse af materiale, der indikerede, at kæden havde overtrådt konkurrenceloven.

Ønskebørn er det kædeselskab, som organiserer samarbejdet mellem de selvstændige virksomheder i Ønskebørn-kæden. Medlemsvirksomhederne samarbejder blandt andet om indkøb gennem kædeselskabet.

Ønskebørn-kæden er en landsdækkende frivillig kæde, der forhandler baby- og børneprodukter. Kæden består i et kædesamarbejde med 20 aktionærer, som har 26 selvstændige fysiske butikker i Danmark.