Afgørelse

Nummer
24/02469

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Erhvervsinvest Management A/S’ (indirekte gennem selskabet TM124 A/S) erhvervelse af enekontrol over Bisca A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. marts 2024 en forenklet anmeldelse af Erhvervsinvest Management A/S’ (”Erhvervsinvest Management”) (indirekte gennem selskabet TM124 A/S) erhvervelse af enekontrol over Bisca A/S.

Ved transaktionen opnår Erhvervsinvest Management indirekte gennem selskabet TM124 A/S ca. 95 pct. af aktierne i Bisca. De resterende ejerandele erhverves af tre ledelsesmedlemmer i Bisca, der ikke vil opnå kontrolgivende rettigheder over Bisca. Erhvervsinvest Management opnår således enekontrol over Bisca.