Afgørelse

Nummer
191/2018

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Dom fra Højesteret: Konkurrencerådet mod Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S

Højesteret har afgjort, at de to virksomheder LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark brød konkurrenceloven ved i 2014 at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som et konsortium.

Ankehistorik