Analyse

Forbrugernes betalingsvilje for forbedringer i vandsektoren

Vandforbrugerne prioriterer forsyningssikkerhed højt og vil også gerne betale en højere vandregning, hvis mængden af kalk i deres vand mindskes. Til gengæld er der ikke tegn på, at forbrugerne vil betale en højere vandregning for at opnå bedre kundeservice. Det viser en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Analysen giver inspiration til, hvordan vandforbrugeres ønsker i fremtiden kan inddrages i den økonomiske regulering af vandselskaberne.