Øvrige nyheder

Påmindelse om indberetning til de økonomiske rammer og benchmarking samt nyhed vedrørende ansøgning om nye økonomiske rammer i tilfælde af fusion i VandData

Der er nu en uge tilbage af vandselskabers årlige indberetning til økonomiske rammer og benchmarking. VandData er åben for indberetninger frem til og med mandag den 15. april 2024.

Der er nu en uge tilbage af vandselskabers årlige indberetning til økonomiske rammer og benchmarking. VandData er åben for indberetninger frem til og med mandag den 15. april 2024.

I den forbindelse vil vi igen minde om, at revisorer skal have en særlig revisoradgang for at kunne revisorpåtegne oplysninger i indberetningen inden den kan indsendes. Husk derfor at give revisor adgang til VandData for jeres selskab – se mere herom i vejledningen til VandData . Hvis I har ændringer til, hvem der skal kunne revisorgodkende for jeres selskab i forhold til sidste år, skal I også huske at sende en e-mail til vand@kfst.dk med navn og selskab på revisor.


Ny ansøgningsblanket i VandData

Vi har nu oprettet en ansøgningsblanket i VandData til brug for fusioner. Alle ansøgninger om fusioner skal fremover ske gennem VandData og ikke som tidligere via en mail til vand@kfst.dk. Det skal gøre det mere enkelt og effektivt for jer at ansøge om ny økonomisk ramme i tilfælde af fusion.

Den nye ansøgningsblanket kan tilgås i VandData via: https://nyvanddata.kfst.dk under fanen ”Ansøgninger”.

Når I har udfyldt og indsendt den nye ansøgningsblanket via VandData, modtager I en kvitteringsmail, og vi vil sørge for at udarbejde et udkast til afgørelse.


Ny version af fusionsvejledning

Vi har også opdateret fusionsvejledningen på vores hjemmeside, som supplerer den nye ansøgningsblanket i VandData. Vejledningen indeholder detaljeret information om, hvilke oplysninger der er nødvendige at indsende for at fastsætte nye økonomiske rammer i forbindelse med en fusion. Den opdaterede fusionsvejledning kan findes her: https://kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Vandsektortilsynet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.