Pressemeddelelse

Sager om vvs-karteller afsluttet med personlig bøde

[Rettet version: I første citat er "syv bøder" rettet til "seks bøder"]. En tidligere ledende medarbejder i den nu ophørte virksomhed Sanoterm Danmark A/S betaler en bøde på 100.000 kroner for at udveksle priser med en konkurrent. Det afslutter et sagskompleks om prisudveksling mellem vvs-virksomheder.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Sagskomplekset om VVS-virksomheder, som har udvekslet priser i udbud, er nu afsluttet. Der er givet seks bøder til virksomheder og enkeltpersoner, som samlet beløber sig til 1,75 millioner kroner.

Vi har haft ganske mange sager om ulovlig budkoordinering. Når virksomheder, der burde konkurrere om opgaverne, i stedet udveksler priser eller andre konkurrencefølsomme oplysninger, risikerer kunderne at betale for meget for deres opgaver. En sådan adfærd fører til, at hele formålet med udbuddet - nemlig at skabe konkurrence – falder til jorden.

En tidligere ledende medarbejder i det nu ophørte selskab Sanoterm Danmark A/S har erkendt at have udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrenten Fredensborg VVS Teknik A/S. Det er sket i forbindelse med en vvs-underentreprise på projektet ”Ny krydstogtterminal” i april 2013. Den tidligere ledende medarbejder har som følge heraf accepteret at betale en bøde på 100.000 kroner.

På baggrund af et tip indledte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2015 en efterforskning af tilbudskoordinering blandt flere vvs-virksomheder. Siden anmeldte Konkurrencerådet sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på strafferetlig forfølgelse.

Med bøden til den ledende medarbejder fra Sanoterm Danmark A/S er sagskomplekset nu afsluttet. Der er givet bøder for i alt 1.750.000 kroner. De fordeler sig med en bøde på 1 million kroner til Fredensborg VVS Teknik A/S, 575.000 kroner til Christoffersen & Knudsen A/S, tre bøder af 25.000 kroner til tre ledende medarbejdere i henholdsvis Fredensborg VVS Teknik A/S, Christoffersen & Knudsen A/S samt Sanoterm Danmark A/S og en bøde på 100.000 kroner til en anden ledende medarbejder i Sanoterm Danmark A/S.

De tre personlige bøder på hver 25.000 kroner vedrører overtrædelser begået før marts 2013, hvor en skærpelse af konkurrenceloven blandt andet indebar et markant højere bødeniveau. Den seneste personlige bøde på 100.000 kroner vedrører en overtrædelse begået efter denne skærpelse.

Se bødevedtagelse tidligere ledende medarbejder i Sanoterm 

Se de øvrige bødevedtagelser i sagskomplekset 

Billede af Jakob Hald 

Hør podcast, hvor vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen fortæller om konkurrencereglerne 

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.