Artikel

Er der sammenhæng mellem høj forsyningssikkerhed og effektivitet?

Der er overordnet ikke sammenhæng mellem danske vandselskabers niveau af forsyningssikkerhed og deres målte økonomiske effektivitet. Vandselskaber med et højt niveau af forsyningssikkerhed stilles derfor ikke over for højere effektiviseringskrav i den økonomiske regulering.