Artikel

Er der sammenhæng mellem høj forsyningssikkerhed og effektivitet?

Der er overordnet ikke sammenhæng mellem danske vandselskabers niveau af forsyningssikkerhed og deres målte økonomiske effektivitet. Vandselskaber med et højt niveau af forsyningssikkerhed stilles derfor ikke over for højere effektiviseringskrav i den økonomiske regulering.

I december 2020 udgav vi artiklen ”Påvirker effektiviseringskrav kvaliteten af drikkevandet?” Resultaterne viste, at effektiviseringskrav ikke har ledt til dårligere forsyningssikkerhed i de danske drikkevandsselskaber efter indførslen af effektiviseringskrav i 2011, snarere tværtimod.

I denne artikel undersøger vi mere generelt for både vand- og spildevandsselskaber, om selskaber med høj forsyningssikkerhed, og dermed højere omkostninger hertil, har det økonomisk sværere i den økonomiske regulering i dag end selskaber med lav forsyningssikkerhed og dermed lavere omkostninger hertil.

Resultaterne understøtter, at vandselskaber ikke er blevet stillet over for et højere effektiviseringskrav på grund af et højere niveau af forsyningssikkerhed.