Artikel

Den økonomiske regulering giver lavere priser på drikkevand

Den økonomiske regulering af de danske drikke­vandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Det viser en analyse af udviklingen i priserne i over 300 drikkevandsselskaber.

Vandselskaberne er naturlige monopoler og reguleres derfor ved hjælp af effektiviseringskrav. I artiklen vises det, at der er en klar sammenhæng mellem de stillede effektiviseringskrav og den pris, forbrugerne betaler for drikkevandet. Uden den økonomiske regulering ville prisen på drikkevand i de større af de regulerede drikkevandsselskaber formentlig have været omkring 13-17 pct. højere end i dag. Samtidig er vandkvalitet og forsyningssikkerhed ikke påvirket negativt af den økonomiske regulering, måske snarere
tværtimod.

Systematiske sammenligninger af selskabernes omkostninger ved økonomisk benchmarking medfører i sig selv lavere vandpriser