Vejledning

Udkast til vejledning om anmeldelse af fusioner under de almindelige omsætningstærskler

Udkastet til vejledningen ”Anmeldelse af fusioner under de almindelige omsætningstærskler” giver et overordnet overblik over betingelserne såvel som fristerne for, hvornår og hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve fusioner under de almindelige omsætningstærskler anmeldt.

Vejledningen beskriver desuden sagsprocessen for de fusioner, hvor der er en vis sandsynlighed for, at de vil blive krævet anmeldt.

Den nye vejledning er i høring hos relevante interessenter og er derfor et udkast. Såfremt andre skulle have bemærkninger, kan de sendes til kfst@kfst.dk under overskriften ”Høringssvar vedr. udkast til nye fusionsregler”. Fristen for at indsende høringssvar er 30. august 2024.