Afgørelse

Nummer
23/02450

Emner

  • Betalingslovens § 145, stk. 2
  • Betalingsloven §121

Påbud om ophør af gebyropkrævning - Billet.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder Billet.dk at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

I forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort påbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til betalingslovens § 145, stk. 2, Billet.dk, hvis det ikke allerede er sket, at ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders betalinger med betalingskort i strid med betalingslovens § 121, stk. 3.

Billet.dk påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.