Afgørelse

Nummer
23/03593

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over Sønderjysk Forsikring G/S’ Erhvervsportefølje

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. maj 2023 en forenklet anmeldelse af Gjensidige Forsikring ASA’s (”Gjensidige”) erhvervelse af enekontrol over Sønderjysk Forsikring G/S’ (”Sønderjysk Forsikring”) Erhvervsportefølje (”Erhvervsporteføljen”).

Transaktionen indebærer, at Gjensidige erhverver enekontrol over Sønderjysk Forsikrings Erhvervsportefølje.