Afgørelse

Nummer
24/07614

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Sydbank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Coop Bank A/S

Sydbanks overtagelse af enekontrollen med Coop Bank er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt, at Sydbank A/S overtager Coop Bank A/S. Fusionen er godkendt efter en såkaldt forenklet procedure, som konkurrencemyndighederne benytter, når det hurtigt står klart, at der ikke er konkurrencemæssige betænkeligheder ved en fusion. Vurderingen er således baseret på informationen i fusionsanmeldelsen, styrelsens øvrige viden om de relevante markeder samt det forhold, at ingen har gjort indsigelser mod fusionen.

Coop Bank, der har hovedsæde i Albertslund, har ingen filialer. Den tilbyder blandt andet traditionelle bankydelser til omkring 88.000 privatkunder.

Sydbank, der har hovedsæde i Aabenraa, har 57 filialer i Danmark og Tyskland. Sydbank tilbyder ligeledes traditionelle bankydelser til private og formidler ligeledes realkreditlån gennem Totalkreditsamarbejdet, men har også erhvervskunder og er aktiv på flere finansielle markeder.