Afgørelse

Nummer
24/07429

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af PHM Danmark ApS' erhvervelse af enekontrol over DEAS A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. juni 2024 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem PHM Denmark ApS (”PHM Danmark”) og DEAS A/S (”DEAS”).

Fusionen gennemføres som en aktieoverdragelse. Ved fusionen erhverver PHM Danmark 100 pct. af aktierne i DEAS, og erhverver dermed enekontrol over DEAS.