Er anskaffelser gennem offentlige indkøbscentraler omfattet af udbudsreglerne?

Nej, indkøb der foretages gennem en indkøbscentral skal ikke udbydes, da de allerede er konkurrenceudsat.