Er anskaffelser gennem offentlige indkøbscentraler omfattet af udbudsreglerne?

Nej, indkøb der foretages gennem en indkøbscentral skal ikke udbydes, da de allerede er konkurrenceudsat.

En ordregiver kan fritages for udbudspligten, hvis en indkøbscentral enten køber ind på vegne af ordregiveren, eller har gennemført et udbud på den anskaffelse, som ordregiveren skal købe.

Ordregivere, der anvender en indkøbscentral, er selv ansvarlige for de dele af indkøbsprocessen, som de selv udfører, fx tildelingen af en kontrakt på baggrund af en rammeaftale.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) er et eksempel på en indkøbscentral.

Læs mere