Er Folketinget en statslig myndighed?

Ja, Folketinget er en statslig myndighed.

Begrebet ”stat” omfatter den statslige centraladministration, departementer, styrelser, direktorater og øvrige statslige myndigheder og statsinstitutioner.

I udbudsdirektivets bilag I ses en ikke-udtømmende liste over, hvad der henregnes under staten, heriblandt Folketinget.