Er private aktører omfattet af udbudsreglerne, hvis de får offentlig støtte?

Er der tale om bygge- og anlægskontrakter kan private aktører være omfattet af udbudsreglerne, hvis de får offentlig støtte. For at vurdere om det er tilfældet, er det afgørende om kontrakten skal følge udbudslovens eller tilbudslovens regler, hvilket afgøres ud fra kontraktens værdi.