Er private aktører omfattet af udbudsreglerne, hvis de får offentlig støtte?

Er der tale om bygge- og anlægskontrakter kan private aktører være omfattet af udbudsreglerne, hvis de får offentlig støtte. For at vurdere om det er tilfældet, er det afgørende om kontrakten skal følge udbudslovens eller tilbudslovens regler, hvilket afgøres ud fra kontraktens værdi.

Udbudsloven

Ikke-offentlige kontrakter, der vedrører bygge og anlæg, er omfattet af udbudsloven, hvis kontraktens værdi er over tærskelværdien, der gives direkte tilskud på mere end 50 pct., og kontrakten går under en af følgende kategorier:

  • Bygge- og anlægsarbejder omfattet af udbudsdirektivets bilag II.
  • Bygge og anlægs-kontrakter om opførelse af hospitaler, sportsanlæg, rekreative anlæg, anlæg til fritidsformål, skole og universitetsbygninger eller bygninger til administrative formål. 

Udover bygge- og anlægskontrakter kan tjenesteydelseskontrakter også være omfattet, hvis kontrakten har en forbindelse til en bygge- og anlægskontrakt omfattet af ovenstående punkt, og er over tærskelværdien.

Direkte tilskud skal ikke forstås på samme måde som det almindelige statsstøttebegreb. Det dækker derfor ikke over indirekte tilskudsformer, men kun direkte pengetilskud som vedrører den konkrete anskaffelse.

Tilbudsloven

Tilbudsloven gælder for bygge- og anlægskontrakter, som er under tærskelværdien i udbudsloven. Hvis en privat aktør modtager offentlig støtte eller garanti i forbindelse med sit udbud af bygge- og anlægsarbejder, skal den private aktør følge tilbudslovens regler.

Dette gælder uanset støttens størrelse, hvorefter en offentlig støtte, som udgør en mindre del af bygge- og anlægsomkostningerne, stadig medfører at tilbudslovens regler skal følges. Den private aktør er dog kun omfattet i forhold til det konkrete bygge og anlægsprojekt, der ydes støtte til.

Læs mere