Er udbuddet omfattet af WTO’s GPA-aftale?

Som udgangspunkt er anskaffelser over tærskelværdierne i udbudsloven også omfattet af WTO’s GPA-aftale.