Er udbuddet omfattet af WTO’s GPA-aftale?

Som udgangspunkt er anskaffelser over tærskelværdierne i udbudsloven også omfattet af WTO’s GPA-aftale.

I regi af WTO-aftalen er der i 1994 indgået en GPA-aftale, som visse medlemmer af WTO har tiltrådt. GPA står for Government Procurement Agreement.

Aftalen indebærer, at medlemmerne skal foretage ikke-diskriminerende udbud samt følge visse procedureregler mv. i forhold til erhvervsdrivende i andre WTO-medlemslande, som har tiltrådt GPA-aftalen.

EU har tiltrådt aftalen på medlemsstaternes vegne. Som udgangspunkt er alle EU-udbud omfattet af GPA-aftalen. Derfor bør ordregivere afkrydse ”ja”-rubrikken i udbudsbekendtgørelsen.

At et udbud er omfattet af GPA-aftalen betyder ikke, at ordregiver er forpligtet til at følge andre regler end udbudsloven. Det betyder blot, at ordregiver skal give økonomiske aktører fra lande, der har underskrevet denne aftale, en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der gives økonomiske aktører fra EU.