Hvad betyder in-house?

En opgave der varetages af de ordregivende myndigheder internt, dvs. udelukkende gennem brug af interne ressourcer, både i form af arbejdskraft og materiel, betegnes som in-house-ydelser.