Hvad betyder ”opdel eller forklar princippet”?

Ordregiver skal følge det såkaldte ”opdel eller forklar-princip”. Det betyder, at såfremt kontrakten ikke opdeles i delkontrakter, skal ordregiver oplyse om baggrunden herfor i udbudsmaterialet.