Hvad er direkte tildeling på en rammeaftale, og hvornår bruges det?

Direkte tildeling er en tildelingsmetode, der kan bruges ved en rammeaftale med flere leverandører.