Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af BDOs erhvervelse af størstedelen af Deloittes afdeling i Esbjerg

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs (”BDO”) erhvervelse af størstedelen af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs (”Deloitte”) afdeling i Esbjerg.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

BDO er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Aarhus og med 32 kontorer over hele landet, herunder i Esbjerg. BDOs hovedaktiviteter består primært af rådgivning inden for (i) revision og regnskab, (ii) skatterådgivning og (iii) øvrig konsulentrådgivning. BDOs kunder består primært af små og mellemstore virksomheder.

Deloitte er en dansk revisions- og rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i København og med 7 kontorer over hele landet, hvis hovedaktiviteter primært består af rådgivning inden for (i) revision og regnskab, (ii) skatterådgivning og (iii) øvrig konsulentrådgivning. Deloittes kunder består primært af større virksomheder, men Deloitte har også små og mellemstore virksomheder som kunder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 24. november 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion BDO/Deloitte Esbjerg

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.