Pressemeddelelse

Digital platform betaler millionbøde for at overtræde konkurrenceloven

Ageras A/S har accepteret en bøde på 1.275.000 kroner for at have overtrådt konkurrencereglerne ved at have anvendt en prisnormeringsmekanisme og minimumspriser på platformen ageras.dk. På den digitale platform kan kunder få tre tilbud på eksempelvis revisions- eller bogføringsydelser.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

Ageras har erkendt at have overtrådt konkurrencereglerne og betaler nu en bøde. Selskabet har ved at anvende en prisnormeringsmekanisme og minimumspriser begrænset konkurrencen blandt nogle af de tilbudsgivere, der afgav tilbud via Ageras’ platform.

Den digitale platform Ageras tilbyder blandt andet brugere – typisk mindre virksomheder – at modtage tre tilbud på ydelser inden for bogholderi, revision og regnskab. Tilbuddene gives af partnere, som sælger deres ydelser via platformen.

Ageras har accepteret at betale en bøde på 1.275.000 kroner for i strid med konkurrenceloven at have anvendt en prisnormeringsmekanisme og minimumspriser på platformen ageras.dk. 

Den ulovlige adfærd har fundet sted i perioden fra marts til juni 2018. Bøden udspringer af en sag, som Konkurrencerådet afgjorde i juni 2020.

Hvis en partner – typisk revisor – bød en lavere pris, end den markedspris, som Ageras havde estimeret, så modtog partneren en besked på skærmen, om at prisen var under estimeret markedspris. Herefter fik partneren mulighed for at justere sit bud. 

Ageras havde samtidig indrettet sin gebyrmodel, så betalingen til Ageras afhang af buddets størrelse, med mindre det lå under den estimerede pris. I så fald blev gebyret beregnet på baggrund af den estimerede pris. Hertil kommer, at der er eksempler på, at Ageras har tilføjet minimumspriser på kundernes opgavebeskrivelser, før der blev indhentet bud på dem.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.