Udbud

Oversigt over nyere og kommende regler for udbud og indkøb

Her vises regler, som er på vej eller er trådt i kraft inden for de seneste 12 måneder. Hold dig opdateret ved at abonnere på 'Nyt om udbud'.

Aktinsigt i udbudssager

Ny vejledning

Vejledningen om aktindsigt i udbudssager omtaler relevant praksis fra Klagenævnet for Udbud og kan anvendes af både ordregivere og virksomheder.

Find vejledningen her
EU´s forordning om udenlandske subsidier

Nye guides

To nye guides til virksomheder og ordregivere er tilgængelige. Guiderne giver et overblik over de procesregler og pligter, der gælder som følge af EU´s forordning om udenlandske subsidier.

Find guiderne her
Nyt

E-formularer til EU-udbud

EU har indført nye e-formularer til bekendtgørelser og meddelelser til brug ved EU-udbud.

Læs mere om e-formularer
Den 1. januar 2024

Tærskelværdier

De nye tærskelværdier for 2024 og 2025 er trådt i kraft.

Gå til tærskelværdier

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangmeneter om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.