Pressemeddelelse

Konkurrenceankenævnet: Spildevandsselskab skal have justeret sin økonomiske ramme

Konkurrenceankenævnet har truffet afgørelse om, at spildevandsselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S’ økonomiske ramme for 2023 skal genbehandles af Forsyningssekretariatet.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller siger:

”Vi vil nu nærlæse Konkurrenceankenævnets afgørelse om BIOFOS Lynettefællesskabet, før vi tager stilling til, hvordan indtægtsrammen for selskabet i 2023 skal fastsættes.”

Sagen handler om, hvorvidt de meromkostninger til el, som BIOFOS har haft i 2021, kan forhøje BIOFOS’ indtægtsramme mere, end hvad der allerede følger af den almindelige prisjustering.

Konkurrenceankenævnet tager ikke stilling til ekstraomkostningernes størrelse eller hvor meget, den økonomiske ramme skal justeres. I stedet hjemviser det sagen til fornyet behandling i Forsyningssekretariatet. Samtidig ophæver Konkurrenceankenævnet Forsyningssekretariatets afgørelse om BIOFOS Lynettefællesskabet A/S af 9. januar 2023 for så vidt angår den del, der vedrører ”Justering af den økonomiske ramme”.

Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fastsætter økonomiske rammer for større drikke- og spildevandsselskaber. Rammerne skal bidrage til, at selskaberne hele tiden bliver mere effektive, og de fastsættes under hensyn til forsyningssikkerhed og bæredygtighed.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse om BIOFOS Lynettefællesskabet A/S

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.