Artikel

Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder

Eksempler på skadevirkninger ved fuld adgang til VetStat-registeret. Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomheder kan hæmme den effektive konkurrence til skade for forbrugerne.