Artikel

Priskuranter i bygge- og anlægssektoren kan svække konkurrencen mellem virksomheder

Når arbejdsmarkedets parter på bygge- og anlægsområdet forhandler kollektive overenskomster, forhandler de samtidig prislister for de enkelte faggruppers akkordarbejder; de såkaldte priskuranter.